اکسپرس انتری

اکسپرس انتری چطور کار می کند؟

 

اکسپرس انتری: سیستم جامع رتبه بندی یا Comprehensive Ranking System یا CRS

یکی از روشهای اصلی مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری است. این سیستم از سال 2015 راه اندازی شده و تقریبا جدید است و در واقع ورژن جدید مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر یا skilled worker program در سیستم قدیم می باشد. متاسفانه در سیستم جدید یا اکسپرس انتری، فاکتورهای بیشتری برای رقابت متقاضیان مهاجرت به کانادا اضافه شده و به عبارت دیگر برای دریافت دعوتنامه باید نمره بالاتری را کسب کرد. در این مقاله قصد داریم کلیه فاکتورهایی که امتیاز شما را تعیین می کند به طور کامل و جامع توضیح دهیم تا دید بهتر و دقیقتری از این سیستم به دست بیاورید.
سیستم CRS متقاضیان واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا را در استخر اکسپرس انتری بر اساس عوامل کلیدی زیر رتبه بندی می کند:
فاکتورهای فردی شامل سن، تحصیلات،سابقه کاری، زبان انگلیسی
مهارت های قابل انتقال شامل کار و تحصیل در کانادا و زبان
فاکتورهای دیگر از جمله داشتن پیشنهاد شغلی، داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن دعوتنامه انتخاب استانی، تحصیل کانادایی و مهارت زبان فرانسه
در سیستم CRS ماکزیمم 1200 نمره قابل کسب کردن است.
برای متقاضیانی که مجرد هستند،
ماکزیمم 500 نمره برای فاکتورهای فردی در نظر گرفته می شود.
ماکزیمم 100 نمره برای مهارت های قابل انتقال
600 نمره برای فاکتورهای دیگر از جمله داشتن پیشنهاد شغلی، داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن دعوتنامه انتخاب استانی، تحصیل کانادایی و مهارت زبان فرانسه
برای متقاضیان متاهل:
ماکزیمم 460 نمره برای فاکتورهای فردی متقاضی اصلی
ماکزیمم 40 نمره برای فاکتورهای فردی همسر
ماکزیمم 100 نمره برای مهارت های قابل انتقال و 600 نمره برای فاکتورهای دیگر
از تاریخ 4 ژوین 2017، تغییراتی در سیستم CRS ایجاد شد که به متقاضیان دارای توانایی زبان فرانسه و متقاضیان دارای خواهر و برادر نمره تعلق می گیرد.
زبان فرانسه:
15 نمره برای متقاضیانی که دانش فرانسه کافی معادل CLB 7 و دانش زبان انگلیسی CLB 4 یا کمتر دارند.
30 نمره برای متقاضیانی که دانش فرانسه کافی معادل CLB 7 و دانش زبان انگلیسی CLB 5 یا بالاتر دارند.
داشتن خواهر و برادر در کانادا
15 نمره اضافی به متقاضیانی داده می شود که خواهر یا برادر ساکن کانادا دارند که دارای اقامت دایم کانادا یا شهروندی هستند. اگر همسر متقاضی هم خواهر یا برادر ساکن کانادا داشته باشد باز هم این نمره به آنها تعلق می گیرد.
سیستم رتبه بندی CRS : فاکتورهای فردی
سن

 

سنمجردمتاهل
زیر 18 سال00
189099
1995105
20-29100110
3095105
319099
328594
338088
347583
357077
366572
376066
385561
395055
404550
413539
422528
431517
4456
بالای 4500

 

سطح تحصیلات

سطح تحصیلاتمتاهلمجرد
کمتر از دیپلم دبیرستان00
دیپلم دبیرستان28 امتیاز برای متقاضی اصلی و 2 برای همسر30
یک سال تحصیل بعد از دیپلم84 امتیاز برای متقاضی اصلی و 6 برای همسر90
دوسال تحصیل بعد از دیپلم91 امتیاز برای متقاضی اصلی و 7برای همسر98
سه سال تحصیل یا بیشتر بعد از دیپلم112 امتیاز برای متقاضی اصلی و 8 برای همسر120
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد119 امتیاز برای متقاضی اصلی و 9 برای همسر128
فوق لیسانس یا کارآموز حرفه ای126 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر135
دکترا140 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر150

 

زبان اول(انگلیسی یا فرانسه)

Canadian Language Benchmark (CLB)متاهلمجرد
CLB 3 یا کمتر00
CLB 46 امتیاز برای متقاضی اصلی و 0 برای همسر6
CLB 56 امتیاز برای متقاضی اصلی و 1 برای همسر6
CLB 68 امتیاز برای متقاضی اصلی و 1 برای همسر9
CLB 716 امتیاز برای متقاضی اصلی و 3 برای همسر17
CLB 822 امتیاز برای متقاضی اصلی و 3 برای همسر23
CLB 929 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر31
CLB 10 یا بالاتر32 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر34

 

زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه)

Canadian Language Benchmark (CLB)متاهلمجرد
برای هر مهارت زبانی66
CLB 4 یا کمتر00
CLB 5 یا 611
CLB 7 یا 833
CLB 9 یا بالاتر66

 

سابقه تحصیل و کار کانادایی

تعداد سالهامتاهلمجرد
کمتر از یک سال0 0
1 سال35 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر40
2 سال46 امتیاز برای متقاضی اصلی و 7 برای همسر53
3 سال56 امتیاز برای متقاضی اصلی و 8 برای همسر64
4 سال63 امتیاز برای متقاضی اصلی و 9 برای همسر72
5 سال و بیشتر70 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر80

 

سیستم CRS : مهارت های قابل انتقال

ماکزیمم نمره ای که برای این مهارت های قابل انتقال در نظر گرفته شده 100 نمره است. مجرد یا متاهل بودن تاثیری در نمره دهی این بخش ندارد.

تحصیلات و سابقه کار کانادایی

تحصیلاتیک سال سابقه کار کاناداییسابقه کار کانادایی دوسال یا بیشتر
بدون تحصیلات بعد از دیپلم00
تحصیلات بعد از دیپلم یک سال یا بیشتر1325
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد2550

توانایی زبان و تحصیل

تحصیلاتCLB 7 و بالاتر در همه مهارتهاCLB 9 و بالاتر در همه مهارتها
بدون تحصیلات بعد از دیپلم00
تحصیلات بعد از دیپلم یک سال یا بیشتر1325
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد2550

 

توانایی زبان و سابقه کار غیر کانادایی

سابقه کار غیر کاناداییCLB 7 و بالاتر در همه مهارتهاCLB 9 و بالاتر در همه مهارتها
بدون تجربه 00
یک یا دو سال1325
سه سال و بیشتر2550

 

سابقه کار کانادایی و غیر کانادایی

تجربهیک سال سابقه کار کاناداییدو سال یا بیشتر سابقه کار کانادایی
بدون تجربه غیر کانادایی00
یک یا دو سال تجربه غیر کانادایی1325
سه سال یا بیشتر تجربه غیر کانادایی2550

 

گواهی صلاحیت حرفه و توانایی زبان

گواهی صلاحیت شغلیCLB 5 و بالاتر در همه مهارتهاCLB 7 و بالاتر در همه مهارتها
اخذ گواهی صلاحیت استانی در یک حرفه 2550

 

سیستم CRS : نمرات دیگر

داشتن دعوتنامه انتخاب استانی به جز کبک600
داشتن پیشنهاد شغلی کانادایی در مشاغل مدیریت ارشد200
داشتن پیشنهاد شغلی کانادایی 50
یک یا دو سال تحصیلات بعد از دیپلم15
سه سال تحصیلات بعد از دیپلم یا فوق لیسانس یا دکترا30
دانش فرانسه معادل CLB 7 و دانش زبان CLB 4 یا کمتر15
دانش فرانسه معادل CLB 7 و دانش زبان CLB 5 یا بیشتر30
داشتن خواهر یا برادر مقیم کانادا 15

 

برو به بالا
واتس آپ

بیشتر از این منتظر نمانید. با ما تماس بگیرید!

6049065020(001)     پشتیبانی 24/7 اختصاصی مشتری تماس با ما