مهاجرت سرمایه گذاری

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری مناسب سرمایه داران و صاحبان بیزینس که دارای تجربه مدیریتی و بیزینس هستند. هدف کانادا از ایجاد این روش، جذب سرمایه های جهانی و افزایش رونق اقتصادی دری این کشور است.

شرایط مورد نیاز برای این روش، داشتن حاقل دارایی 600 هزار دلار کانادا (نقدی-ملکی-سپرده- سهام و …) و همچنین سابقه کسب و کار و مدیریت سه سال به بالاست.  در این روش، سرمایه گذار می تواند یک بیزینس را از ابتدا راه اندازی کند یا یک بیزینس آماده را بخرد و یا در یک بیزینس موجود، شراکت و سرمایه گذاری کند. همچنین متقاضی سرمایه گذار باید یک شهروند مقیم کانادا را به صورت تمام وقت استخدام کند.