کارت اتوبوس

کارت مترو و اتوبوس در ونکوور بزرگ

چگونگی از کامپس کارت در اتوبوس استفاده کنیم؟

کامپس کارت قابل استفاده در اتوبوس و همچنین اسکای ترن است. در اتوبوس کافی است کارت خود را روی صفحه نگهدارید یا به اصطلاح تپ کنید تا چراغ سبز به نمایش دربیاید و شما مجاز به ورود شوید. کاملا شبیه به کاری که باید در اسکای ترن انجام بدهید.

مشاهده ویدیو

دسته بندی :