اسکای ترن فرودگاه

دسترسی به اسکای ترن از فرودگاه ونکوور

 

در این ویدیو مشاهد می کنید که چطور به راحتی می توانید به متروی شهر ونکوور یا اسکای ترن از فرودگاه بین المللی ونکوور دسترسی پیدا کنید.

پس از خارج شدن از هواپیما به سالن arrival هدایت می شوید و پس از خروج از سالن، تاکسی ها را می بینید. سپس به پارکینگ می رسید و می توانید از پله ها به سالن اسکای ترن بیایید، بلیت تهیه کنید  و به راحتی به محل اسکان خود برسید.

مشاهده این ویدیو

Tags: , , , ,

دسته بندی :