تمدید ویزای توریستی

 

 

حداکثر زمانی که می توانید با ویزای توریستی در کانادا بمانید 6 ماه است و پس از آن باید از کانادا خارج شوید. در صورتی که دلیل قانع کننده ای برای حضور خود بیش از 6 ماه در کانادا داشته باشید می توانید اقدام به تمدید ویزای خود کنید و 6 ماه دیگر هم در کانادا بمانید.

برای تمدید ویزای خود با مشاوران ما تماس بگیرید.