اکسپرس انتری

اکسپرس انتری چطور کار می کند؟

 

اکسپرس انتری: سیستم جامع رتبه بندی یا Comprehensive Ranking System یا CRS

یکی از روشهای اصلی مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری است. این سیستم از سال 2015 راه اندازی شده و تقریبا جدید است و در واقع ورژن جدید مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر یا skilled worker program در سیستم قدیم می باشد. متاسفانه در سیستم جدید یا اکسپرس انتری، فاکتورهای بیشتری برای رقابت متقاضیان مهاجرت به کانادا اضافه شده و به عبارت دیگر برای دریافت دعوتنامه باید نمره بالاتری را کسب کرد. در این مقاله قصد داریم کلیه فاکتورهایی که امتیاز شما را تعیین می کند به طور کامل و جامع توضیح دهیم تا دید بهتر و دقیقتری از این سیستم به دست بیاورید.
سیستم CRS متقاضیان واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا را در استخر اکسپرس انتری بر اساس عوامل کلیدی زیر رتبه بندی می کند:
فاکتورهای فردی شامل سن، تحصیلات،سابقه کاری، زبان انگلیسی
مهارت های قابل انتقال شامل کار و تحصیل در کانادا و زبان
فاکتورهای دیگر از جمله داشتن پیشنهاد شغلی، داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن دعوتنامه انتخاب استانی، تحصیل کانادایی و مهارت زبان فرانسه
در سیستم CRS ماکزیمم 1200 نمره قابل کسب کردن است.
برای متقاضیانی که مجرد هستند،
ماکزیمم 500 نمره برای فاکتورهای فردی در نظر گرفته می شود.
ماکزیمم 100 نمره برای مهارت های قابل انتقال
600 نمره برای فاکتورهای دیگر از جمله داشتن پیشنهاد شغلی، داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن دعوتنامه انتخاب استانی، تحصیل کانادایی و مهارت زبان فرانسه
برای متقاضیان متاهل:
ماکزیمم 460 نمره برای فاکتورهای فردی متقاضی اصلی
ماکزیمم 40 نمره برای فاکتورهای فردی همسر
ماکزیمم 100 نمره برای مهارت های قابل انتقال و 600 نمره برای فاکتورهای دیگر
از تاریخ 4 ژوین 2017، تغییراتی در سیستم CRS ایجاد شد که به متقاضیان دارای توانایی زبان فرانسه و متقاضیان دارای خواهر و برادر نمره تعلق می گیرد.
زبان فرانسه:
15 نمره برای متقاضیانی که دانش فرانسه کافی معادل CLB 7 و دانش زبان انگلیسی CLB 4 یا کمتر دارند.
30 نمره برای متقاضیانی که دانش فرانسه کافی معادل CLB 7 و دانش زبان انگلیسی CLB 5 یا بالاتر دارند.
داشتن خواهر و برادر در کانادا
15 نمره اضافی به متقاضیانی داده می شود که خواهر یا برادر ساکن کانادا دارند که دارای اقامت دایم کانادا یا شهروندی هستند. اگر همسر متقاضی هم خواهر یا برادر ساکن کانادا داشته باشد باز هم این نمره به آنها تعلق می گیرد.
سیستم رتبه بندی CRS : فاکتورهای فردی
سن

 

سن مجرد متاهل
زیر 18 سال 0 0
18 90 99
19 95 105
20-29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
بالای 45 0 0

 

سطح تحصیلات

سطح تحصیلات متاهل مجرد
کمتر از دیپلم دبیرستان 0 0
دیپلم دبیرستان 28 امتیاز برای متقاضی اصلی و 2 برای همسر 30
یک سال تحصیل بعد از دیپلم 84 امتیاز برای متقاضی اصلی و 6 برای همسر 90
دوسال تحصیل بعد از دیپلم 91 امتیاز برای متقاضی اصلی و 7برای همسر 98
سه سال تحصیل یا بیشتر بعد از دیپلم 112 امتیاز برای متقاضی اصلی و 8 برای همسر 120
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد 119 امتیاز برای متقاضی اصلی و 9 برای همسر 128
فوق لیسانس یا کارآموز حرفه ای 126 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر 135
دکترا 140 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر 150

 

زبان اول(انگلیسی یا فرانسه)

Canadian Language Benchmark (CLB) متاهل مجرد
CLB 3 یا کمتر 0 0
CLB 4 6 امتیاز برای متقاضی اصلی و 0 برای همسر 6
CLB 5 6 امتیاز برای متقاضی اصلی و 1 برای همسر 6
CLB 6 8 امتیاز برای متقاضی اصلی و 1 برای همسر 9
CLB 7 16 امتیاز برای متقاضی اصلی و 3 برای همسر 17
CLB 8 22 امتیاز برای متقاضی اصلی و 3 برای همسر 23
CLB 9 29 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر 31
CLB 10 یا بالاتر 32 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر 34

 

زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه)

Canadian Language Benchmark (CLB) متاهل مجرد
برای هر مهارت زبانی 6 6
CLB 4 یا کمتر 0 0
CLB 5 یا 6 1 1
CLB 7 یا 8 3 3
CLB 9 یا بالاتر 6 6

 

سابقه تحصیل و کار کانادایی

تعداد سالها متاهل مجرد
کمتر از یک سال 0 0
1 سال 35 امتیاز برای متقاضی اصلی و 5 برای همسر 40
2 سال 46 امتیاز برای متقاضی اصلی و 7 برای همسر 53
3 سال 56 امتیاز برای متقاضی اصلی و 8 برای همسر 64
4 سال 63 امتیاز برای متقاضی اصلی و 9 برای همسر 72
5 سال و بیشتر 70 امتیاز برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر 80

 

سیستم CRS : مهارت های قابل انتقال

ماکزیمم نمره ای که برای این مهارت های قابل انتقال در نظر گرفته شده 100 نمره است. مجرد یا متاهل بودن تاثیری در نمره دهی این بخش ندارد.

تحصیلات و سابقه کار کانادایی

تحصیلات یک سال سابقه کار کانادایی سابقه کار کانادایی دوسال یا بیشتر
بدون تحصیلات بعد از دیپلم 0 0
تحصیلات بعد از دیپلم یک سال یا بیشتر 13 25
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد 25 50

توانایی زبان و تحصیل

تحصیلات CLB 7 و بالاتر در همه مهارتها CLB 9 و بالاتر در همه مهارتها
بدون تحصیلات بعد از دیپلم 0 0
تحصیلات بعد از دیپلم یک سال یا بیشتر 13 25
دو  مدرک تحصیلی یا بیشتر بعد از دیپلم دبیرستان که یکی از آنها حداقل سه ساله یا بیشتر باشد 25 50

 

توانایی زبان و سابقه کار غیر کانادایی

سابقه کار غیر کانادایی CLB 7 و بالاتر در همه مهارتها CLB 9 و بالاتر در همه مهارتها
بدون تجربه 0 0
یک یا دو سال 13 25
سه سال و بیشتر 25 50

 

سابقه کار کانادایی و غیر کانادایی

تجربه یک سال سابقه کار کانادایی دو سال یا بیشتر سابقه کار کانادایی
بدون تجربه غیر کانادایی 0 0
یک یا دو سال تجربه غیر کانادایی 13 25
سه سال یا بیشتر تجربه غیر کانادایی 25 50

 

گواهی صلاحیت حرفه و توانایی زبان

گواهی صلاحیت شغلی CLB 5 و بالاتر در همه مهارتها CLB 7 و بالاتر در همه مهارتها
اخذ گواهی صلاحیت استانی در یک حرفه 25 50

 

سیستم CRS : نمرات دیگر

داشتن دعوتنامه انتخاب استانی به جز کبک 600
داشتن پیشنهاد شغلی کانادایی در مشاغل مدیریت ارشد 200
داشتن پیشنهاد شغلی کانادایی 50
یک یا دو سال تحصیلات بعد از دیپلم 15
سه سال تحصیلات بعد از دیپلم یا فوق لیسانس یا دکترا 30
دانش فرانسه معادل CLB 7 و دانش زبان CLB 4 یا کمتر 15
دانش فرانسه معادل CLB 7 و دانش زبان CLB 5 یا بیشتر 30
داشتن خواهر یا برادر مقیم کانادا 15

 

دسته بندی :