اسکای ترن

اسکای ترن ونکوور

آشنایی با اسکای ترن یا متروی ونکوور بزرگ

در این ویدیو با اسکای ترن، یک وسیله نقلیه عمومی و عالی در ونکوور بزرگ آشنا می شوید که روزانه دهها هزار نفر را جابجا می کند. این ترن یکی از ده ترن برتر در جهان شناخته شده است و همچنان روبه گسترش است. استفاده از اسکای ترن در ونکوور باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های زندگی مردم است. کامپس کارت همان کارت اعتباری مترو است که در ونکوور باید برای استفاده از اتوبوس و اسکای ترن استفاده کنید و آن را شارژ کنید.

مشاهده ویدیو

 

تصویر زیر نقشه مسیرهای حمل و نقل شهری با اسکای ترن در ونکوور بزرگ را نشان می دهد.

دسته بندی : ,